Home na 1 maart » Over ons » Muiderbergse Dames Bridgedrive

 

De Muiderbergse Dames Bridgedrive

 

De Muiderbergse Dames Bridgedrive (MD Bridgedrive) is in 2019 voor de eerste keer georganiseerd met het oogmerk er een jaarlijkse traditie van te maken.

Dit toernooi wordt georganiseerd onder auspiciën van de dames Bridgeclub De Brug te Muiderberg.

Het is een bridge toernooi opengesteld voor uitsluitend dames.

De MDBridgedrive valt in de categorie recreatiebridge, hetgeen wil zeggen dat het een gezelligheids- toernooi voor met name de beginnende en de gevorderde club/thuisbridgers is.

Dit jaar, bij de 2e MDBridgedrive, wordt voor het eerst een indeling van de paren gemaakt op basis van hun systeemkaart. Hierbij onderkennen we twee categorieën. Een categorie gebaseerd op de Standaard van de NBB en een categorie zonder beperking in de conventies.
De BSC en HOM regeling is echter voor beide categorieën van toepassing.

Met in acht name van deze paren-indeling zijn wedstrijdbridgers uiteraard van harte welkom, waarbij zij worden verzocht zich te richten naar onze doelgroep. 

Ondanks dit verzoek blijven de bridge spel- en gedragsregels, zoals deze zijn vastgesteld door de Nederlandse Bridge Bond (NBB), voor alle deelnemers onverkort van kracht.