Home na 1 maart » Over ons » Bridgeclub De Brug

Bridgeclub De Brug

 

Op 5 januari 2017 is formeel de BC De Brug opgericht en heeft zij als thuishonk het wijkgebouw De Rijver te Muiderberg.

Door de beperkte ruimte in De Rijver is er een ledenstop ingesteld van 48 leden. 
Indien deze limiet is bereikt, worden aspirant-leden op een wachtlijst geplaatst.
De contributie wordt jaarlijks geïnd en bedraagt € 70,- per persoon.

BC De Brug is aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond (NBB) met het NBB-lidnummer 24077.
Sinds januari 2019 maakt de club gebruik van de nieuw aangeschafte Bridgemates II en het rekenprogramma van de NBB voor de verwerking van de scores.
De BC De Brug presenteert zich hiermee als een volwaardige bridgeclub.

Bij de BC De Brug wordt recreatiebridge gespeeld onder leiding van een externe gediplomeerde niet meespelende arbiter, die tevens ondersteuning verleend bij het gebruik van het rekenprogramma.

De club heeft haar speelmomenten op de donderdagmiddagen van 12:45 tot circa 16:00 uur.
Na afloop van een zitting wordt bij toerbeurt door de leden een borrelhapje verzorgd. Een wekelijks terugkerend hoogtepunt, die de presentatie van de uitslag voor met name de minder scorende paren enigszins verzacht.

Er wordt in één lijn een paren competitie van 4 competitieronden van elk 7 zittingen gespeeld.
Per competitieronde wordt het winnende paar met een oorkonde feestelijk onderscheiden. 
Daarnaast zijn de feest-drive ondergebracht in een separate fun-competitie met 5 zittingen.

Voor meer informatie kunt u contact (klik hier) opnemen met de secretaris Loes Donker.

De club staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer: 67070051.