Spelresultaten

 

  • Er wordt gebruik gemaakt van Bridgemates i.c.m. het NBB-Rekenprogramma.
  • Noord is verantwoordelijk voor de juiste invoer van de spelgegevens incl. het resultaat.
  • Oost controleert de ingaven via de ingebouwde controleprocedure en geeft haar akkoord.
  • Na deze akkoord verklaring door Oost via de "JA"-knop kan geen protest meer worden ingediend.
  • Niet ingevoerde spelresultaten bij aanvang van de volgende ronde worden door de Table Officer ingebracht als 'niet gespeeld'.
  • Is bij aanvang van de volgende ronde sprake van niet ingetoetste spelresultaten, dan worden ontbrekende spellen door de Table Officer ingebracht als ´niet gespeeld´.
  • De spelresultaten van de afgelopen ronde liggen daarmee definitief vast voor de berekening van de einduitslag.
  • Protesten tegen mogelijke fouten hierop worden niet in behandeling genomen.