Algemeen

 • De Muiderbergse Dames Bridgedrive wordt gespeeld volgens de geldende Spel- en Wedstrijdregels van de Nederlandse Bridge Bond.
 • Stop- en alerteerregels zijn in alle lijnen van toepassing.
 • Het toernooi is uitsluitend opengesteld voor dames.
 • Het toernooi gaat over 7 ronden van 4 spellen, die vooraf gedupliceerd zijn.
 • Dus NIET schudden!!!
 • In elke ronde spelen alle tafels dezelfde spellen (barometer schema), zodat na afloop van elke ronde men vrij met anderen over de wederzijdse prestaties kan discussiëren.
 • In beginsel wordt elke ronde in een andere lokaal gespeeld.
 • Elke speelronde duurt 30 minuten en de wisseltijd bedraagt 10 minuten.
 • Er wordt topintegraal gespeeld; geen lijnindeling op basis van speelsterkte.
 • De Muiderbergse Dames Bridgedrive is een gezelligheidstoernooi voor de beginnende en de gevorderde bridgers.
 • Wedstrijd bridgers zijn uiteraard van harte welkom en hen wordt verzocht zich te richten naar onze doelgroep.
 • In dat kader zijn afwijkende conventies alsmede "BSC en HOM" dan ook niet toegestaan.
 • Hieronder worden ook gerekend biedsystemen, die verregaand afwijken zoals b.v. Precisie e.d.
 • Heeft u twijfels of uw biedsysteem al dan niet valt onder deze beperking, neem dan contact op met de organisatie. klik hier 

 

 • In alle lokalen wordt gespeeld binnen de vastgestelde rondetijden.
 • In elke speellokaal is een (meespelende) Table Officer aanwezig.
 • Deze Table Officer is verantwoordelijk voor een georganiseerd verloop van de zitting.
 • Wacht steeds met spelen totdat de Table Officer daartoe toestemming verleent.
 • Na de derde ronde is een lunchpauze van 40 minuten ingelast.