Algemeen

 • De Muiderbergse Dames Bridgedrive wordt gespeeld volgens de geldende Spel- en Wedstrijdregels van de Nederlandse Bridge Bond.
 • De Muiderbergse Dames Bridgedrive is primair een gezelligheidstoernooi voor de beginnende en de gevorderde club-bridgers.
 • Ook ervaren wedstrijd bridgers zijn van harte welkom mits zij zich richten naar onze doelgroep.
 • De Stop- en alerteerregels van de NBB zijn in alle lijnen van toepassing.
 • Het toernooi is uitsluitend opengesteld voor dames.
 • Het toernooi gaat over 7 ronden van 4 spellen, die vooraf gedupliceerd zijn.
 • Dus NIET schudden!!!
 • In elke ronde spelen alle tafels dezelfde spellen (barometer schema), zodat men na afloop van elke ronde met anderen vrij kan genieten van elkaars briljante acties.
 • In beginsel wordt elke ronde in een ander lokaal gespeeld.
 • Elke speelronde duurt 30 minuten en de wisseltijd bedraagt 10 minuten.
 • Er wordt topintegraal gespeeld met een BEPERKTE lijnindeling op basis van het BIEDSYSTEEM, hetgeen u opgeeft bij inschrijving.
 • We onderscheiden twee categorieën paren, waarbij het opgegeven biedsysteem de categorie bepaalt:

Categorie 1:       

4- of 5-kaart hoog met Stayman, Jacoby, (RKC)-Blackwood en/of Montreal. 
Andere conventies en/of speelwijzen zijn in deze categorie niet toegestaan.
Categorie 2:       

Alle bied- en speelconventies die niet vallen onder dNBB-Regeling "Bruine Sticker Conventies en Hoogst Ongebruikelijke Methode" (BSC en HOM)
(bv. Multi, Muiderberg, Precisie e.d.)

 • Een nadere specificatie van de categorieën is opgenomen onder op de pagina "Inschrijven".
 • Heeft u twijfels of uw biedsysteem al dan niet valt binnen deze categorieën, neem dan contact op met de organisatie. klik hier 

 • In alle lokalen wordt gespeeld binnen de vastgestelde rondetijden.
 • In elk speellokaal is een (niet meespelende) Table Officer aanwezig.
 • Deze Table Officer is verantwoordelijk voor een ordelijk verloop van de zitting.
 • Wacht steeds met spelen totdat de Table Officer daartoe toestemming verleent.
 • Na de derde ronde is een lunchpauze van 40 minuten ingelast.