Home na 1 maart » Betaalinstructie

Betaalinstructie.

 

Het inschrijfgeld voor de Muiderbergse Dames Bridgedrive bedraagt € 48,= per paar.

Uw inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijfgeld op rekeningnummer:

 

NL12RABO 0313 382 492 

t.g.v. bridgeclub De Brug 

onder vermelding van 

"deelname MDBridgedrive"