Home » Home » Over ons » Muiderbergse Dames Bridgedrive

 

De Muiderbergse Dames Bridgedrive

 

De Muiderbergse Dames Bridgedrive (MD Bridgedrive) is in 2019 voor de eerste keer georganiseerd met het oogmerk er een jaarlijkse traditie van te maken.

Dit toernooi wordt georganiseerd onder auspiciën van de dames Bridgeclub De Brug te Muiderberg.

Het is een bridge toernooi opengesteld voor uitsluitend dames.

De MDBridgedrive valt in de categorie recreatiebridge, hetgeen wil zeggen dat het een gezelligheids- toernooi voor met name de beginnende en de gevorderde club/thuisbridgers is.

Met in acht name van dit uitgangspunt zijn wedstrijdbridgers uiteraard van harte welkom, waarbij zij worden verzocht zich te richten naar deze doelgroep. 

Dit verzoek doet echter geen afbreuk aan het hanteren van de bridge spel- en gedragsregels, zoals deze zijn vastgesteld door de Nederlandse Bridge Bond (NBB). Deze regels blijven voor alle deelnemers onverkort van kracht.