Home » Deelnemerslijst » Uitslag

 

Uitslag

  • De uitslag wordt vastgesteld op basis van de vastleggingen in de Bridgemates.
  • De uitslag wordt op deze website gepubliceerd, alsmede op onze website bij de
    Nederlandse Bridge Bond  (zie https://www.nbbclubsites.nl/club/24077)