DISCLAIMER

 

Privacy verklaring

  • U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent en/of enige informatie over uzelf te verschaffen.
  • Wij verkrijgen slechts informatie over u wanneer u zelf via deze website inschrijft, telefonisch en/of via e-mail met ons contact opneemt. 

 

Overige juridische informatie

  • De Muiderbergse Dames Bridgedrive betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.
  • Zij aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. 
  • De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.
  • Het auteursrecht op deze website berust bij de Bridgeclub De Brug of bij derden die haar dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld.
  • Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming van de Bridgeclub De Brug.

 

Verantwoordelijkheden

  • Deelname aan de Muiderbergse Dames Bridgedrive is vrijwillig en geheel voor eigen risico.
  • Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid tijdens het gehele evenement.
  • De organisatie neemt geen bijzondere maatregelen t.a.v. de veiligheid van deelnemers en hun eigendommen en wijst elke aansprakelijkheid voor schade die deelnemers mochten lijden af.