Muiderbergse Dames Bridgedrive

 

Welkom

Hartelijk welkom op de website van de Muiderbergse Dames Bridgedrive (MDBridgedrive).

 

De 2e MDBridgedrive staat inmiddels gepland op

zaterdag 7 maart 2020.

 

Deze website informeert u over de MDBridgedrive en biedt u de mogelijkheid tot inschrijven voor deelname aan deze bridgedrive.

Alvorens in te schrijven wordt u verzocht kennis te nemen van het

Toernooi Reglement en de Algemene voorwaarden.

 

Vanaf 1 november 2019 kunt u zich inschrijven via deze website.

Na de inschrijving ontvangt u op het opgegeven e-mailadres een bevestiging van inschrijving vergezeld van de betaalinstructie (ook opgenomen op deze site onder Inschrijven).

Het inschrijfgeld bedraagt € 48,= per paar.

 

De inschrijving is pas definitief als de betaling op:

bankrekeningnummer: NL12RABO 0313 382 492 van de BC De Brug te Muiderberg

is bijgeschreven.

De inschrijving sluit op 1 maart 2020, of bij het bereiken van het maximum aantal paren van 84.

Restitutie van het inschrijfgeld vindt alleen plaats bij een annulering vóór 1 maart 2020.

 

Graag tot dan!